Quy trình thi công chống thấm

TỔNG HỢP: QUY TRÌNH CHỐNG THẤM SAU KHI HOÀN THIỆN PHẦN BÊ TÔNG

 

I.  SÂN THƯỢNG, SÊNÔ, BAN CÔNG, SÂN PHƠI,…

Sử dụng INTOC-04 và Keo Kháng nước Intoc

Vệ sinh bề mặt.
Phun nước tạo ẩm nhiều lần để bảo đảm bề mặt bêtông trước khi thi công phải đạt độ ẩm tốt.
Trộn hỗn hợp: hồ dầu chống thấm Intoc-04,  theo công thức:
01kg Intoc-04  +  03kg nước  +  ximăng vừa đủ dẻo sệt (khoảng 08kg ximăng)

Dùng bay tô phủ lớp hồ dầu thông thường ( ximăng + nước) lên bề mặt bêtông để tạo liên kết tự nhiên với bêtông (độ dày khoảng 01mm),  khi lớp hồ dầu thông thường còn ướt, tô phủ lớp hồ dầu chống thấm Intoc-04 lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm, khi hồ dầu chống thấm Intoc-04 vừa ráo mặt, phủ nhẹ nhàng lớp bêtông đá mi dày khoảng 20mm lên trên.
Thi công theo dạng cuốn chiếu để tránh giẫm đạp lên bề mặt còn ướt.

Chú ý :
Bảo dưỡng bằng nước mỗi sáng , chiều, ít nhất trong 3 ngày và  phải cán vữa tạo dốc trong vòng từ 5 ngày sau đó.
Trường hợp nắng nóng, cần dùng bao bố ướt phủ bề mặt (không dùng tấm nylông không thoát hơi).

Định mức: 1kg Intoc-04/khoảng 2m2

a.  Xử lý nơi tiếp giáp giữa tường (xây gạch) và sàn sân thượng:
1.  Đục hình chữ V dọc theo chân tường, sâu khoảng 2cm, vệ sinh sạch sẽ.
2. Trám bít bằng silicon sâu khoảng 1cm lúc khô ráo.
3. Dùng Keo Kháng Nước Intoc (trộn với cát khô theo hướng dẫn trên bao bì) trám đầy phần còn lại của hình chữ V, lúc khô ráo.

b.  Đối với vách tường đứng xung quanh sân thượng: lăn đều Intoc-06 lên bề mặt vữa tô cho cả mặt trong và ngoài trước khi mattic sơn nước (nếu có).

 

CẤU TẠO CHỐNG THẤM TẠI SÀN SÂN THƯỢNG, SÊNÔ, BAN CÔNG, SÂN PHƠI

 

II. SÀN VỆ SINH

Chỉ nên thi công chống thấm sàn vệ sinh sau khi hoàn tất công việc lắp đặt ống  nước, hộp gen, vách ngăn đã được xây.
Sử dụng INTOC-04, Keo Kháng Nước Intoc

Trộn hỗn hợp: hồ dầu chống thấm Intoc-04,  theo công thức:
01kg Intoc-04  +  03kg nước  +  ximăng vừa đủ dẻo sệt (khoảng 08kg ximăng)

Thực hiện các bước sau:
1. Vệ sinh bề mặt.
2. Dùng Keo Kháng Nước Intoc trét vào các nơi tiếp giáp giữa ống nước và sàn bêtông lúc khô ráo và sạch (kể cả các ống cấp thoát nước trên vách tường).
3. Tạo ẩm bằng nước nhiều lần để bảo đảm bề mặt bêtông trước khi thi công phải đạt độ ẩm tốt.
4. Tô phủ lớp hồ dầu chống thấm (Intoc-04) lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm. Ngay sau đó phủ nhẹ nhàng lớp vữa bảo vệ M.75 dày khoảng từ 03mm đến 10mm (tuỳ yêu cầu) lên trên.
Thi công theo dạng cuốn chiếu để tránh giẫm đạp lên bề mặt còn ướt.

* Phải chống thấm chân các vách tường cao khoảng 20cm trước khi chống thấm sàn, với qui trình tương tự.
* Nếu là tường gạch thì phải tô lớp vữa mỏng lên tường gạch rồi mới tô lớp hồ dầu chống thấm (Intoc-04) và vữa bảo vệ (không tô hồ dầu chống thấm trực tiếp lên gạch).

Định mức: 1kg Intoc-04/khoảng1,7m2

CẤU TẠO CHỐNG THẤM TẠI SÀN VỆ SINH

 

III. HỒ NƯỚC LỚN, HỒ BƠI, HỐ THANG MÁY (những hạng mục có áp lực nước cao)
Chống thấm từ mặt trong bê tông

Sử dụng Intoc-04, Intoc-DN, Keo Kháng Nước Intoc

Thực hiện các bước sau:

1. Vệ sinh bề mặt.
2. Dùng Keo Kháng Nước Intoc (trộn với cát khô theo hướng dẫn trên bao bì) trét vào các nơi tiếp giáp giữa ống nước và sàn bêtông (nếu có), lúc khô ráo và sạch.
3. Cần trám bít các lỗ rò rỉ nước (nếu có) bằng Intoc-DN trước khi chống thấm.
4. Nếu bề mặt láng thì cần tạo nhám.
Phun nước tạo ẩm nhiều lần để bảo đảm bề mặt bêtông trước khi thi công phải đạt độ ẩm tốt.
Trộn hỗn hợp: hồ dầu chống thấm (Intoc-04) ,  theo công thức:
01kg Intoc-04  +  03kg nước  +  ximăng vừa đủ dẻo sệt.
(khoảng 08kg ximăng)
Dùng bay ( hoặc cọ quét) tô phủ lớp hồ dầu thông thường ( ximăng + nước) lên bề mặt bêtông để tạo liên kết tự nhiên với bêtông ( độ dày khoảng 01mm),  khi lớp hồ dầu thông thường còn ướt, tô phủ lớp hồ dầu chống thấm (Intoc-04) lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm, khi hồ dầu chống thấm (INTOC-04) vừa ráo mặt, phủ nhẹ nhàng lớp vữa bảo vệ M.75 dày khoảng 10mm lên trên.

Thi công theo dạng cuốn chiếu để tránh giẫm đạp lên bề mặt còn ướt.
Chú ý :
Cần bảo dưỡng bằng nước và  phải cán vữa tạo dốc trong vòng từ 5 ngày sau đó.

Định mức:   1kg Intoc-04/khoảng  2m2

Chú ý :
Nên thi công chống thấm vách bêtông trước khi chống thấm đáy để tránh giẫm đạp lên bề mặt vừa chống thấm.

Đối với phần đáy có diện tích lớn, ngay sau khi tô phủ lớp hồ dầu chống thấm (Intoc-04) hơi đặc,  lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm thì phủ nhẹ nhàng lớp bêtông đá mi dày khoảng 20mm (thay cho lớp vữa M.75).
Thi công theo dạng cuốn chiếu để tránh giẫm đạp lên bề mặt còn ướt.
Định mức:  1lít Intoc-04 / khoảng1,7m2 đến 02m2 .
Bảo dưỡng bằng nước mỗi sáng + chiều, ít nhất trong 3 ngày và  phải cán vữa tạo dốc trong vòng  5 ngày sau đó.
Trường hợp nắng nóng, cần dùng bao bố ướt phủ bề mặt (không dùng tấm nylông không thoát hơi).

IV. CHỐNG THẤM TẦNG HẦM

 

A. Đối với đáy tầng hầm

Sau khi đổ bêtông ít nhất 15 ngày trở lên
1. Vệ sinh bề mặt.
2. Phun nước tạo ẩm.
3. Tô phủ lớp hồ dầu chống thấm (INTOC-04) (hơi đặc) lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm. Ngay sau đó phủ nhẹ nhàng lớp bêtông đá mi (nhão) dày khoảng 20mm đến 30mm để bảo vệ  .
Thi công theo dạng cuốn chiếu để tránh giẫm đạp lên bề mặt còn ướt.
Sau 24giờ trở lên có thể phủ tiếp lớp bêtông đá mi với độ dày thích hợp.
Định mức: 1kg Intoc-04  /khoảng 02m2

B. Đối với vách bêtông tầng hầm

Chống thấm nghịch từ phía trong, hoặc chống thấm mặt ngoài ( nếu có không gian thi công)
Sử dụng INTOC-04, Intoc DN, Keo kháng nước Intoc

1. Sau khi tháo cốp pha, vệ sinh bề mặt.
2. Dùng Keo Kháng Nước Intoc (trộn với cát khô theo hướng dẫn trên bao bì) trét vào các nơi tiếp giáp giữa ống nước và sàn bêtông (nếu có), lúc khô ráo và sạch.
3. Cần trám bít các lỗ rò rỉ nước (nếu có) bằng Intoc-DN trước khi chống thấm.
4. Nếu bề mặt láng thì cần tạo nhám.
Phun nước tạo ẩm nhiều lần để bảo đảm bề mặt bêtông trước khi thi công phải đạt độ ẩm tốt.

Trộn hỗn hợp: hồ dầu chống thấm (Intoc-04) ,  theo công thức:
01kg Intoc-04  +  03kg nước  +  ximăng vừa đủ dẻo sệt.
(khoảng 08kg ximăng)
Dùng bay ( hoặc cọ quét) tô phủ lớp hồ dầu thông thường ( ximăng + nước) lên bề mặt bêtông để tạo liên kết tự nhiên với bêtông ( độ dày khoảng 01mm), khi lớp hồ dầu thông thường còn ướt, tô phủ lớp hồ dầu chống thấm (Intoc-04) lên trên bề mặt bêtông dày khoảng 04mm.
Khi hồ dầu chống thấm (INTOC-04) vừa ráo mặt, phủ nhẹ nhàng lớp vữa bảo vệ M.75 dày khoảng 10mm lên trên.

Định mức:  1lít Intoc-04 / khoảng 02m2

CẤU TẠO CHỐNG THẤM INTOC TẠI TƯỜNG TẦNG HẦM
DÙNG SP INTOC – 04

 

V. CHỐNG THẤM VÁCH TƯỜNG (XÂY GẠCH) :

Chống thấm cho mặt ngoài tường đã tô vữa hoặc đã sơn nước.
Sử dụng: Intoc-06

Thực hiện các bước sau:
1. Bề mặt trước khi chống thấm cần sạch sẽ, khô ráo.
2. Quậy đều sản phẩm (không pha chế gì thêm), dùng cọ lăn (hoặc máy phun) lăn từ từ qua lại nhiều lần cho sản phẩm thẩm thấu vào tường.
Sau 24g lớp chống thấm có tác dụng.

Định mức: Khoảng 4m2/kg (trên vữa tô)
Khoảng 7m2 – 10m2/kg (trên bề mặt đã sơn nước)

Chú ý: Sau khi lăn chống thấm Intoc-06, màu sắc sơn thay đổi không đáng kể, bóng láng hơn và có thể chùi rửa vết bẩn được.